PHP sẽ sớm có tính năng “hàm mũi tên”

PHP sẽ sớm có tính năng “hàm mũi tên”

Đội ngũ phát triển PHP mới đây đã chấp nhận đề xuất tính năng sử dụng hàm mũi tên (arrow function) bởi Nikita Popov, Levi Morrison, và Bob Weinand.

Trong bản RFC, chúng ta có thể thấy trước một ví dụ đơn giản về cách sử dụng kiểu viết hàm này:

$extended = function ($c) use ($callable, $factory) {
    return $callable($factory($c), $c);
};
 
// with arrow function:
$extended = fn($c) => $callable($factory($c), $c);

Và trên Laravel, chúng ta có thể sử dụng hàm này như sau:

// Sử dụng thông thường
$users->map(function($user) {
    return $user->first_name.' '.$user->last_name;
});

// Với Arrow function
$users->map(
    fn($user) => $user->first_name.' '.$user->last_name
);

Short Arrow Function dự kiến sẽ được tích hợp kể từ phiên bản PHP 7.4.

Công ty TNHH Giải pháp Website & Ứng dụng phần mềm Quang Minh

🚩 Địa chỉ
Số 81 Võ Huy Tâm, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
📞 Điện thoại
(0862) 814-787
💌 Email
[email protected]
🌐 Zalo OA
https://zalo.me/369605269295116980
🌐 Facebook
https://www.facebook.com/qmasdotvn/
🌐 Twitter