Công ty QMAS chính thức hoạt động

Kính gửi quý khách hàng! Sau một thời gian hoạt động thử nghiệm với tư cách những cá nhân đơn lẻ. Bắt đầu từ ngày mai, 05/08/2019, QMAS sẽ chính thức bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình thức một công ty có tư cách pháp nhân: Công ty TNHH Giải pháp Website & Ứng dụng Phần mềm Quang Minh. Chúng tôi là những người trẻ chuyên nghiệp có kiến thức sâu rộng về Internet, thương mại điện tử, phát triển Web và các phần mềm ứng dụng… Chúng tôi khao khát được mang những kiến thức đó để...