Đo lường & Theo dõi hiệu quả SEO

Nếu bạn có thể đo lường điều gì đó, bạn có thể cải thiện nó. Trong SEO cũng vậy. Các SEOer chuyên nghiệp theo dõi mọi thứ từ thứ hạng và chuyển đổi đến các liên kết bị mất và hơn thế nữa để giúp chứng minh giá trị của SEO. Đo lường tác động từ những cố gắng của bạn và liên tục cải tiến là rất quan trọng đối với các chiến dịch SEO thành công, giữ chân khách hàng và cảm nhận giá trị của bạn. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn xoay chuyển các ưu tiên...